Kui elu on rong, mis liigub läbi erinevate kogemuste (loe peatuste) sihtjaama e. täiuslikkuse poole,
siis iga käsitööd armastava inimese unistuseks on jõuda käsitööjaama.

UudiskiriUuenda kontrollkoodi


Loobu uudiskirjast

Käsitööjaam  telefon 6 424 050 kasitoojaam@gmail.com